29.5.14

RESULTADOS GLOBAIS DA POSTA EN MARCHA DO PROXECTO

Logo de por na práctica o método "DOMINAR LA ORTOGRAFÍA", os resultados obtidos polo alumnado participante, reflexase nesta gráfica:

RESULTADOS NA AULA DE 4ºPRIMARIA


Estos resultados corresponden co ditado da lista das 100 palabras máis comúns, ao comezo da posta en práctica do método e ao fin do mesmo.

RESULTADOS AULA P.T.


Estos resultados corresponden co ditado da lista das 100 palabras máis comúns, ao comezo da posta en práctica do método e ao fin do mesmo.
Nesta aula traballouse con alumnado de cursos do 1ºciclo de Primaria. (xa salientamos que este método é eficaz co alumnado a partir do 2º ciclo de Primaria)

RESULTADOS AULA 5º PRIMARIA


Estos resultados corresponden co ditado da lista das 100 palabras máis comúns, ao comezo da posta en práctica do método e ao fin do mesmo.

15.11.13

OBXECTIVOS DO GRUPO DE TRABALLO

1. Traballar nunha nova metodoloxía para mellorar a ortografía do noso alumnado
2. Investigar unha nova metodoloxía para mellorar a ortografía do noso alumnado
3. Experimentar unha nova metodoloxía para mellorar a ortografía do noso alumnado

XUSTIFICACIÓN

O grupo está interesado na mellora da comunicación escrita e superar estas deficiencias que nós, consideramos moi graves no correcto uso da linguaxe escrita; buscando un método que dote ao noso alumnado das ferramentas precisas para seren competentes á hora de comunicarse. Por todo isto este grupo permitiranos traballar, investigar e experimentar sobre novas propostas didácticas tanto nun marco teórico e nun marco práctico.