15.11.13

XUSTIFICACIÓN

O grupo está interesado na mellora da comunicación escrita e superar estas deficiencias que nós, consideramos moi graves no correcto uso da linguaxe escrita; buscando un método que dote ao noso alumnado das ferramentas precisas para seren competentes á hora de comunicarse. Por todo isto este grupo permitiranos traballar, investigar e experimentar sobre novas propostas didácticas tanto nun marco teórico e nun marco práctico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario